ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU A

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU A

Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje k řízení těchto vozidel:
1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2
4. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 24 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
 • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži
 • Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla
  • a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
  • b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.