ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU B

Řidičský průkaz pro skupinu B

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení těchto vozidel:
1. motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg
2. vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou 3. vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1

Skupina B s rozšířeným rozsahem – přívěsy „B96“ -Souprava složená z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg. Největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg ale nepřevyšuje 4 250 kg. Postačuje složení tzv. „doplňovací zkoušky“ podle § 45a zákona č. 247/2000 Sb. V řidičském průkazu se tato skupina vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

  • věk 18 let
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost
  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
  • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
  • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
  • "B96" lze absolvovat současně se skupinou B