ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU A2

Řidičský průkaz pro skupinu A2

Řidičské oprávnění skupiny A2 opravňuje k řízení těchto vozidel:
1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem
2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

  • věk 18 let
  • zdravotní způsobilost
  • odborná způsobilost
  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
  • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů
  • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
  • ministerstvo udělí výjimku z podmínky věku pro držitele licence motoristického sportovce, pouze pro jízdu při sportovní soutěži