Skupiny

SKUPINY

Skupina vozidel Věk Rozsah Zápis a Rovnocennost Omezení Poznámka
AM 15 let AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1

  • 1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
  • 2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
  • 3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
AM Platí pro všechny skupiny řidičského oprávnění mimo T
A1 16 let A1 jsou zařazeny

  • 1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
  • 2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,
A1, AM
čtyřkolky – řidičské oprávnění udělené pro skupinu A1 opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3 pouze na území České republiky – nebude zápis v ŘP
A2 18 let A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem, A2, A1, AM
A 24 let A jsou zařazeny

  • 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
  • 2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
A, A2, A1, AM
20 let za předpokladu, že řidič je držitelem 2 roky skupiny A2 a složí doplňovací zkoušku A, A2, A1, AM
21 let tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW, A, A2, A1, AM Musí být v ŘP – je možné udělit pouze s omezením „A pouze pro tříkolky“
B1 17 let čtyřkolky – řidičské oprávnění udělené pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.
B1 jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží,
B1, AM
možnost řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A1 pouze na území České republiky – nebude v ŘP
B 18 let B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg, B, B1, AM Rozšířený rozsah (rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg,) – záznam harmonizovaným kódem 96 – na základě složení doplňovací zkoušky
xxx řízení vozidel skupiny A1 s automatickou převodovkou xxxxx pouze na území České republiky – nebude uvedeno v řidičském průkazu
21 let řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A – převyšuje výkon 15 kW B, B1, AM pouze na území České republiky – nebude v ŘP

 

Čtyřkolky rozsah Oprávnění
45 km/h – čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW, AM, A1, A2, B1, B
jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží, B1 (B)

Rovnocennost § 81 /4

A – do 15 kW, hmotnost do 400 kg (A2)

A1 – do 15 kW, hmotnost do 400 kg + s podmínkou objemu spalovacího motoru do 125 cm3