VRÁCENÍ ŘP

VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

O řidičský průkaz je možné přijít z několika důvodů:

  • ztráta řidičského průkazu v důsledku vybodovaní
  • ztráta řidičského průkazu po sankci nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel (ZŘMV)
  • ztráta řidičského průkazu ze zdravotních důvodů

Vrácení řidičského průkazu po vybodování

Pokud Vám bylo dočasně odebráno řidičské oprávnění v důsledku vybodování a museli jste odevzdat řidičský průkaz, můžete požádat o navrácení řidičského průkazu po splnění následujících podmínek:

  • od odebrání řidičského průkazu uběhlo nejméně 12 měsíců
  • vybodovaný řidič absolvoval lékařskou prohlídku a dopravně psychologické vyšetření
  • vybodování - můžete začít s výcvikem před vypršením 1 roku, ale na zkoušky z odborné způsobilosti můžete jít až po uplynutí zákazu řízení. Proto doporučujeme začít s výcvikem ne dříve než 1 týden před uplynutím jednoho roku zákazu
  • pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat výpis z karty řidiče a přihlášku (žádost).

Vrácení řidičského průkazu po Zákazu řízení motorových vozidel (ZŘMV)

Pro vrácení řidičského průkazu po Zákazu řízení motorových vozidel platí obdobná pravidla jako pro vybodované řidiče s tím rozdílem, že zkoušku z odborné způsobilosti v autoškole a je možné absolvovat až po skončí zákazu činnosti. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti, v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení, výpis z karty řidiče, dopravně psychologické vyšetření a posudek o zdravotní způsobilosti a přihlášku (žádost).

Vrácení řidičského průkazu po jeho odnětí ze zdravotních důvodů

Také pro vrácení řidičského průkazu odňatého ze zdravotních důvodů je nutné absolvovat zkoušku v autoškole a získat posudek o zdravotní způsobilosti. Zkoušku je možné absolvovat nejdříve po 3 letech od odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti. Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat výpis z karty řidiče, posudek o zdravotní způsobilosti a přihlášku (žádost).

Přezkoušení z odborné způsobilosti

Ve vybrané autoškole je nutné absolvovat tzv. přezkoušení z odborné způsobilosti. Jedná se o prakticky podobnou zkoušku jako při závěrečných zkouškách v autoškole, tedy:

  • test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
  • ovládání a údržba vozidla ke každé skupině
  • praktická jízda na vozidle každé skupiny

Pro přezkoušení z odborné způsobilosti je k dispozici jeden opravný pokus. V případě, že se některou část zkoušky nepodaří úspěšně absolvovat ani napodruhé, je nutné před dalším pokusem z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.